34. PTO Tulák

Tulák je moderní volnočasový oddíl pro děti, který dává smysl jejich volnému času.
Zvyky a dovednosti

V průběhu dvaceti čtyř let existence Tuláku, během nichž spolu jezdíme na výpravy, tábory a chodíme na schůzky, se postupně stávají některé maličkosti tím, co dělá oddíl oddílem - zvykem či tradicí.


Současná oddílová symbolika obsahuje tmavězelený šátek s koženou sponou PS s heraldickým znakem města Brna (nebo nově se znakem PTO), znak PTO (woodcraft) a vlajku s oddílovým znakem jehož autorem je Arnošt, a který obsahuje název oddílu ve zlatém poli papyru, ešus a tornu (inspirován prvorepublikovou pozůstalostí Arnoštova dědečka) jako symbol turistiky a táboření a barvy připomínající pestrost přírody. Znaky byly zpočátku vyšívány ručně (zásluhou především Medunky, Arnošta a Kokose) a byly předávány na výpravách nejlepším členům oddílu. Dnes ho získává každý člen oddílu po splnění NZ. Dále ctíme státní symboly ČR a symboly Pionýra.Zvyky
Dovednosti


Oddílový kroj je tvořen zelenou košilí k níž oblékáme kraťasy, dlouhé kalhoty nebo sukně a ke které každý člen dostane po splnění Tulácké zkoušky domovenku s názvem PS, znak oddílu, znak PTO (woodcraft) a šátek se sponou.


Na košili si navíc každý táborník našívá získané nášivky z táborů, pamětní nášivku s umístěním v ZL a tábornické camrátko, které člen získá po splnění Tábornické zkoušky. Vedle zelené košile má každý člen oddílu své vlastní zelené tričko s Tuláckým znakem, které se dostává po slonění Nováčkovské zkoušky.


Oddílový slib skládá každý nový člen oddílu po splnění Nováčkovské zkoušky.Slibuji na svoji čest, že se budu vždy chovat a hrát si tak, abych mohl být hrdý na to, že jsem z Tuláku.Oddílové heslo vzniklo přičiněním dětí samotných (družina Medunky v čele s Vašusem, Didinem, J. Barančicem, Berťákem...) na počátku osmdesátých let prý v průběhu deštivé výpravy. Používáme jej jako vyjádření sounáležitosti, při překonávání těžkých okamžiků, při soutěžích.My se nebojíme, nejsme z cukru, nejsme ze soli, my jsme z Tuláku!Oddílovou hymnou se staly již po zrození oddílu první dvě sloky staré trampské písně "Kde domov můj", která zaznívala již v sedmdesátých letech u ohňů v trampských osadách. Zpíváme ji vždy při zapálení slavnostního táborového ohně a po táboře na posledním nástupu na brněnském nádraží nebo při jiné významné události.1. Tam daleko, za horama kdes, kouteček malý já dobře znám,

tam jsem prožil mnoho krásných chvil, na které vždycky rád vzpomínám.


Ref.: Kde domov můj, kde domov můj, tak zpíval jsem už jako chlapec malý,

až přijde čas, vrátím se zas do rodné země tam, kde domov můj.


2. Máti má mi vždycky říkala, zůstaň tím, čím jsi se narodil,

zemi svou měj nade všechno rád, jak by to nejdražší poklad byl.


Ref.:
Šátkování probíhá jen na výpravách během roku nebo na táborech. Nováčci skládají slib přísahou na vlajku oddílu a přebírají z rukou jeho náčelníka a vedoucího své družiny oddílové symboly a šátek ke kroji.


Jako asi všechny lidi, kteří jezdí s báglem do přírody, i nás jednotí pozdrav "zalomených palců". Zdravíme se jím při zahájení či ukončení výprav a táborů, ale i při mnohých jiných příležitostech.


Výpravy, jichž se účastníme výhradně v kroji či oddílovém tričku, zakončujeme společným nástupem u klubovny.

Tábor


Mezi další oddílové tradice a zvyky patří na táborech již od založení oddílu ranní a večerní nástupy v oddílovém kroji (případně motivované celotáborovou hrou) při nichž vztyčujeme a snímáme státní vlajku, náčelníci družinek podávají hlášení hlavě táborové rady, při kterém zaznívají jména a hesla jednotlivých družin. Tábory, jak již bylo řečeno, spojuje naše tradiční tábořiště v jižních Čechách, kam jezdíme, až na dvě výjimky, po celou dobu činnosti oddílu. Tou první byl putovní tábor KED & SYV v létě roku 1986 a o rok později Sever proti jihu u Rudoltic v Jeseníkách.


Příprava činnosti každý školní rok začíná nejprve účastí všech vedoucích a rádců na setkání brněnského Pionýra na Zouvalce (místo se mění), po němž následuje samotná příprava následujícího oddílového roku. Vedoucí a rádci se rovněž setkávají každých 14 dní na oddílových poradách v klubovně.Nováčkovská zkouška

Smyslem nováčkovské zkoušky je seznámení nově příchozího Tuláka s oddílem. Po nováčkovi se chce, aby se něco málo naučil o svém oddíle a prokázalsvé pohybové dovednosti a schopnosti poznávat nové věci. Zkouška je vytvořená tak, že ji může dokončit i Tulák v předškolním věku.
Odměnou za její splnění je TULÁCKÉ TRIKO, kterým se nováček může honosit nejen na výpravách.

Tulácká zkouška

Tulácká zkouška udělá z nováčka opravdového Tuláka. Její součástí jsou základní dovednosti, které se využívají nejen v soutěžích, ale také na akcích a na táboře.
Odměnou za splnění všech úkolů tulácké zkoušky je OŠÁTKOVÁNÍ a tím pádem i pravé čestné členství v oddíle.

Tábornická zkouška

Táborník je Tulák, který jezdí na letní tábory. Tábornická zkouška obsahuje znalosti, které se využívají v přírodě a některé její body se dají splnit právě pouze na táboře.
Po zdolání všech úkolů se Tulák může považovat za kompletně všeznalého člena oddílu a jeho odměnou je TÁBORNICKÉ CAMRÁTKO.

Instruktorská zkouška

Instruktorská zkouška připraví zdatného táborníka na jeho cestu do vedoucích. Naučí ho vše, co potřebuje pro práci s dětmi v oddíle. Jedná se o nejnáročnější zkoušku.
Za splnění všech instruktorkých zkoušek, dostává nový instruktor stříbrný odznak PTO (woodcraft).Jednotlivé zkoušky si můžete projít v nasí Tulácké cestě, kde jsou podrobně rozepsané všechny zkoušky.Stužky a camrátka na košili

Po dosažení určitého cíle dostane táborník stužku na pravé rameno košile. Tábornické camrátko - za splnění Tábornické zkoušky a bílá stužka - za šlechetné chování.