34. PTO Tulák

Tulák je moderní volnočasový oddíl pro děti, který dává smysl jejich volnému času.
Historie oddílu

Píše se začátek osmdesátých let dvacátého století. Na brněnském třetím obvodě funguje pár let pionýrská skupina Josefa Hakena při ZŠ Hakenova 24 na Lesné, kde se objevují jména lidí, kteří v roce 1981 společně zakládají nový oddíl Tulák. Sídlo oddílu vzniklo v prostorách výměníku na ulici Brožíkova v samotném centru sídliště. Tehdejší doba však neumožňovala zcela nezávislou činnost pionýrských oddílů, a tak je oddíl navíc registrován pod jménem TOM (Turistický oddíl mládeže) Tulák u ČSTV (Československého svazu tělesné výchovy).


Členská základna, budovaná převážně z vedoucích a dětí zmiňované základky, se postupně rozrůstala, až v roce 1985 kulminovala okolo počtu 90 lidí, čímž se Tulák stal největším na "trojce". Dochází tak poprvé v historii oddílu k zavedení Nováčkovské zkoušky. Počet členů oddílu se později ustálil okolo padesáti či šedesáti dětí a vedoucích jezdících každoročně na Slavonicko do Dolního Bolíkova na svoji táborovou základnu. K významným akcím, které oddíl pořádal patřil i dnes už tradiční pochod kolem podzimní Oslavy "O putovní Tulácký škrpál".


S rokem 1990 získává naše PS nové jméno Obzor a Tulák je u znovuzaložení SPTO v Brně. Dochází však k poklesu počtu členů skupiny, je pořádán poslední oddílový tábor Osada Havranů a po odchodu tehdejšího hlavního vedoucího Arnošta dochází i k nezadržitelnému úbytku vedoucích v Tuláku. Následující rok proběhl tábor Sajan složený z pozůstatků členů skupiny, kterážto ukončuje svoji činnost a její majetek je přesouván na 30.PS Mládí, kam se uchylují i tři poslední členové oddílu - instruktoři Fučík, Kopec a Bimbo, kteří v následujícím roce přebírají hlavní aktivitu. Vzhledem k neshodám mezi vedoucími ale po roce svoji celoroční činnost ukončují, Kopec připravuje pouze další dva tábory pro bývalé členy oddílu.


Na podzim tohoto roku však přichází zásadní zlom, neboť Kopec obnovuje samostatnou činnost PTO Tulák za spolupráce Zorky Bezděkové, Filosofa a později Tukana. Zpočátku schůzky probíhaly v klubovně na Merhautově ul., od prosince však v nově budovaných prostorách na ulici Zemědělská.


Tzv. "nová oddílová éra", v níž se vedoucí snažili svými vzpomínkami navázat na období konce osmdesátých let, začíná přibližně s dvaceti dětmi. Počet táborníků se však rychle rozrůstá, po dvouleté činnosti už je jich okolo třiceti a v dalších letech jejich počet opět přesahuje hranici padesáti lidí a oddíl si dobývá stabilní čelné postavení mezi elitní "sedmičkou". Činnost vrcholí v roce 2000, kdy po ukončení studia odchází po táboře Kopec a pomyslné náčelnické žezlo po něm přebírá Tukan, jenž o rok později bohužel na chvíli opouští oddílové řady. Tulák tak získává nové tváře ve vedení, jimiž se stávají Luboš Horký a Ivana Klepáčová.


Pár let byl hlavním vedoucím Luboš Horký. Tyto roky byly ve jménu stabilní oddílové činnosti a možnosti rozvíjet nápady pro novodobý oddíl. Celoroční činnost fungovala, jezdili jsme na vícedenní akce, jednodenní výlety, různé soutěže či akce, konaly se letní tábory a zdálo se, že oddíl nemá chybu. Bohužel tomu tak úplně nebylo a ze silných ročníků dětí, které měly věk na to, aby postoupily na rádce, mnohé odešly z řad oddílu. To byla pro oddíl velká rána. V tomto období s přípravou několika táborů pomohl i Tukan coby programák.


Byl rok 2004 a Luboš Horký předává činnost Veronice Babkové, ale ještě tam rok zůstává, aby byl Verči oporou. Přibylo hodně nováčků, rozjely se nové metody, nová spolupráce, nové kontakty. Do řad rádců přišlo 5 nových dětí a oddíl dostal novou naději, nový nádech.


V roce 2006 Veronika vedla oddíl, co jí síly stačily. Ale jak už to v životě chodí, jsou i jiné věci - v tomto případě děti přímo vlastní. Oddíl v roce 2007 převzal Tukan a společně s ostatními rádci a vedoucími se snaží, aby Tulák žil dál a mohl nabízet nejen dětem pestřejší svět a smysl volnému času.


Oddíl prošel rekonstrukcí (v organizaci, administrativě, činnosti a aktivitách, plánování, náborech, propagaci) a pomalu se vrací na své místo mezi nejlepšími oddíly v Brně. Vyhráli jsme 1. cenu za webové stránky.


A v roce 2010 obsadili 7. místo v zelené lize mezi PTO oddíly a po 4 letech se vracíme do štábu. Registrováno bylo 47 členů a přibývají další.


V roce 2011 převzala náčelnickou roli od Tukana Bára a pustila se do dalších tuláckých let s novou energií. V následujících rocích pokračovaly úspěchy oddílu v zelené lize a hlavně v náboru nových členů do Tulácké školky.


V těchto letech proběhly tábory: "MASH" v režii Miniho a Lachtana, "Řím" Dandy a Tukana, "Hobit" Miniho a Tukana a "Harry Potter" Miniho a Dandy. V roce 2013 - 2014 jsme doslova nafoukli naši Tuláckou školku o desítky dětí, zatímco naši nejstarší Tuláci skoro všichni dosáhli věku nových instruktorů.


V roce 2014 se chopil vedení oddílu Mini, aby mu vlil nový elán a motivoval všechny Tuláky k chuti spojit svůj volný čas s dobrovolnictvím a s dětmi. Na pomoc mu přišli i noví instruktoři (Sloup, Vašek, Fanda, Nikča) ze schůzky Medúzy, kteří se hned pustili do přípravy schůzek a výprav. Hned další rok se kolektiv vedoucích rozšířil o Nitu a Cvrčka. Otevřeli jsme také novou schůzku Veverek. Oddíl se v těchto letech velmi omladil - jak u dětí, tak u vedoucích.


Po skoro pěti letech předal Mini post hlavního vedoucího Fandovi. Ten se ho s chutí ujal a od roku 2017 vede oddíl dál. Ze starších dětí (Cigi, Bertík, Míša, Bětka, Šimon) se stali mladí instruktoři, kteří se hned začali podílet na vedení všech schůzek. V roce 2018 jsme organizovali Sraz PTO v Jedovnicích. O prázdninách téhož roku jsme zrekonstruovali hrací místnost v klubovně a v roce 2019 jsme registrovali celkem 75 členů a z toho 52 dětí.


Od té doby máme stabilní základnu dětských i vedoucovských kamarádů, jezdíme na všechny tradiční akce a vymýšlíme stále další, stejně tak se ale setkáváme i ve svém volném čase. Celosvětová pandemie nám poněkud zhatila plány, ale jako správní pionýři jsme se adaptovali a přišli s konceptem online schůzek a výletů, které měly u Tuláků celkem úspěch. V roce 2021 se k nám do instruktorských řad přidala Anička s Matym a nabrali jsme síly do dalšího tuláckého roku, kterým plánujeme nahradit zrušené akce v posledních dvou pandemických letech.