34. PTO Tulák

Tulák je moderní volnočasový oddíl pro děti, který dává smysl jejich volnému času.
Historie oddílu

Píší se první léta osmdesátých let dvacátého století. Na brněnském třetím obvodě funguje pár let pionýrská skupina Josefa Hakena při ZŠ Hakenova 24 na Lesné, kde se objevují jména lidí, kteří v roce 1981 společně zakládají nový oddíl Tulák. Vedoucím oddílu se stává Jirka Šrámek - Arnošt, k dalším vedoucím patří jména Vlaďky Hejtmánkové - Medunka, Petera Krupky - Kokos, Petra Smitala - Smeták, Evy Kopečkové - Kopejda. Sídlo oddílu vzniklo v prostorách výměníku na ulici Brožíkova v samotném centru sídliště. Tehdejší doba však neumožňovala zcela nezávislou činnost pionýrských oddílů, a tak je oddíl navíc registrován pod jménem TOM (Turistický oddíl mládeže) Tulák u ČSTV (Československého svazu tělesné výchovy).


Členská základna, budovaná převážně z vedoucích a dětí zmiňované základky, se postupně rozrůstala, až v roce 1985 kulminovala okolo počtu 90 lidí, čímž se Tulák stal největším na "trojce". Dochází tak poprvé v historii oddílu k zavedení Nováčkovské zkoušky. Počet členů oddílu se později ustálil okolo padesáti či šedesáti dětí a vedoucích v družinách Lvíčata, Lachtánci, Tygříci, Bobříci a Delfíni jezdících každoročně na Slavonicko do Dolního Bolíkova na svoji táborovou základnu se jménem Sirius (název ji dal ještě před vznikem oddílu Jaroslav Kunovský st. podle naší největší hvězdy noční oblohy). V průběhu celoroční činnosti začala být nejpopulárnějším místem pro výpravy hájenka v jedovnických lesích za Brnem, která patří TJ (Tělovýchovné jednotě) Obřany (dnes Sokol) a kam se tehdy často odjíždělo na víkendové výpravy. K nezapomenutelným zážitkům tehdejší éry oddílu jistě patří sběr šípků (její vítěz získal zdarma výlet do Prahy) nebo sběr starého papíru nakonec odváženého dvěma náklaďáky. K významným akcím, které oddíl pořádal patřil první Obvodní turistický sraz Chytálky 1985 nebo dnes tradiční pochod kolem podzimní Oslavy "O putovní Tulácký škrpál", jenž tenkrát věnoval Kokos. Polovina osmdesátých let však též znamenala odchod některých vedoucích a založení nového spřáteleného oddílu Trappeři na stejné skupině. Tulácká činnost tím však nepřestala být o nic méně aktivní. Náš team vybojoval II. místo na MS ve Vachballu na OTS (Obvodním turistickém sraze) Zouvalka, v roce 1986 se uskutečnil první putovní tábor KED & SYV - 26ti denní výsadek na motivy válečné historie, kdy na našem území operovala výsadková skupina Antropoid II - trasa puťáku se tak z významné části odvíjela po její stopách s noční tajnou zastávkou v Brně a koupáním celého oddílu v Medunčině bytě.Tábor

S rokem 1990 získává naše PS nové jméno Obzor a Tulák je u znovuzaložení SPTO v Brně. Dochází však k poklesu počtu členů skupiny, je pořádán poslední oddílový tábor Osada Havranů a po odchodu Arnošta dochází i k nezadržitelnému úbytku vedoucích v Tuláku. Následující rok proběhl tábor Sajan složený z pozůstatků členů skupiny, kterážto ukončuje svoji činnost a její majetek je přesouván na 30.PS Mládí, kam se uchylují i tři poslední členové oddílu - instruktoři Jirka Dolníček - Fučík, Tomáš Kopeček - Kopec a Libor Tyl - Bimbo, kteří se v průběhu školního roku 1991/92 zapojují do činnosti SMP na Merhautově a v následujícím roce přebírají hlavní aktivitu. Vzhledem k neshodám mezi vedoucími ale po roce svoji celoroční činnost ukončují, Kopec připravuje pouze další dva tábory pro bývalé členy oddílu, jakož i pro lidi ze SMP (Stanice mladých přírodovědců) v letech 1994 a 1995 za účasti některých bývalých Tuláků a Trapperů.


Na podzim tohoto roku však přichází zásadní zlom, neboť Kopec obnovuje samostatnou činnost PTO Tulák za spolupráce Zorky Bezděkové, Petra Fialy - Filosof a později Petra Hlouška - Tukan. Zpočátku schůzky probíhaly v klubovně na Merhautově ul., od prosince však v nově budovaných prostorách ve spolupráci s panem Ing. Pavlem Dolníčkem na ulici Zemědělské.


Tzv. "nová oddílová éra", v níž se vedoucí snažili svými vzpomínkami navázat na období konce osmdesátých let, začíná přibližně s dvaceti dětmi. Počet táborníků se však rychle rozrůstá, po dvouleté činnosti už je jich okolo třiceti a v dalších letech jejich počet opět přesahuje hranici padesáti lidí, kteří se tentokrát sjíždí na schůzky z celého Brna (Černá Pole, Lesná, Husovice, Vinohrady, Líšeň, Bystrc), vznikají družiny Lvíčata, Orlíci, Lišky, Bobříci, Broučínci, Netopýři, jsou znovu pořádány klasické oddílové výpravy, tábory, zimní či letní akce pro vedoucí. Vedle toho se po stabilizaci členské základny bohatě rozvíjí další aktivity oddílu, jezdí se na koně, znovu se organizují podzimní Tulácké škrpály, vedoucí připravují každým rokem ples pro členy a přátele brněnského Pionýra a v rámci SPTO Brno (Sdružení pionýrských tábornických oddílů) si oddíl dobývá stabilní čelné postavení mezi elitní "sedmičkou". V průběhu let 1996-99 se rozrůstá i základna náctiletých, přicházejí ale i odcházejí noví vedoucí a dorůstají první rádci, s nimiž se Tulák postupně pouští do organizace Brněnského bloudění, Setonova závodu či Turistického srazu SPTO ve Žďáře nad Sázavou jakož i do spolupráce na realizaci brněnské Celostátní vrcholné výměny zkušeností na podzim roku 1999. Činnost vrcholí v roce 2000, kdy po ukončení studia odchází po táboře Kopec a pomyslné náčelnické veslo po něm přebírá Tukan, jenž o rok později bohužel náhle opouští oddílové řady. Tulák tak získává nové tváře ve vedení, jimiž se stávají Luboš Horký a Ivana Klepáčová. Ale to už je začátek další kapitoly...


Pár let byl hlavním vedoucím Luboš Horký. Tyto roky byly ve jménu stabilní oddílové činnosti a možnosti rozvíjet nápady pro novodobý oddíl - v předchozích letech byl vybudován velmi silný základ (finance, zázemí, silné ročníky...). Celoroční činnost fungovala, jezdili jsme na vícedenní akce, jednodenní výlety, různé soutěže či akce, konaly se letní tábory a zdálo se, že oddíl nemá chybu. Bohužel tomu tak úplně nebylo a ze silných ročníků dětí, které měly věk na to, aby postoupily na rádce, mnohé odešly z řad oddílu. Tím se počet dětí v oddíle výrazně zmenšil. I z řad vedoucích a rádců postupně odešlo mnoho lidí (Ondra, Zajda, Aldus, Bára, Terka, Mlok, Kubak, Barel, Macek, Kačka...). To byla pro oddíl velká rána, ale nějak se z toho vzpamatoval. Oddílem prošla řada dalších jmen - mezi nimi David, Lišina, Řepa, Peťka, Grundovka... kteří byli velkou oporou a s každým odchodem tam zůstává kousek jejich srdce. V tomto období s přípravou několika táborů pomohl i Tukan coby programák.Setonův závod


Byl rok 2004 a Luboš Horký předává činnost Veronice Babkové, ale ještě tam rok zůstává, aby byl Verči oporou. První rok působení Verči byl takový zkušební, ale oddílu to nic nevzalo. Naopak přibylo hodně nováčků, rozjely se nové metody, nová spolupráce, nové kontakty. Do řad rádců přišlo 5 nových dětí a oddíl dostal novou naději, nový nádech. Objevují se nové opory jako Lukáš, Adu, Danda, Evka, Hurvínek a Bára.


Je rok 2006 a jak to bude dál?...


Veronika vedla oddíl, co jí síly stačily. Ale jak už to v životě chodí, jsou i jiné věci - v tomto případě děti přímo vlastní. Oddíl v roce 2007 převzal Tukan a společně s ostatními rádci a vedoucími (Adu, Bára, Evka, Hurvínek, Kali, Lachtan, Mini, Leňa + nově Michal, Monča, Peťan) se snaží, aby Tulák žil dál a mohl nabízet nejen dětem pestřejší svět a smysl volnému času.Spolupráce

Oddíl prošel rekonstrukcí (v organizaci, administrativě, činnosti a aktivitách, plánování, náborech, propagaci) a pomalu se vrací na své místo mezi nejlepšími oddíly v Brně. Vyhráli jsme 1. cenu za webové stránky.A v roce 2010 obsadili 7. místo v ZL mezi PTO oddíly a po 4 letech se vracíme do štábu. Registrováno bylo 47 členů a přibývají další (řady vedoucích přišly o Thomase a Retíka). V roce 2010 byla také úspěšně otevřena schůzka pro předškoláky a v rámci tradičního 3 týdenního tábora v Dolním Bolíkově se uskuteční i 1 týden právě pro naše předškoláky - letos s motivací "Jumanji".

34. PTO TulákV roce 2011 přezvala pomyslné veslo náčelníka od Tukana Bára a pustila se do dalších tuláckých let s novou energií. V následujících rocích pokračovaly úspěchy oddílu v ZL a hlavně v náboru nových členů do Tulácké školky. Účastnili jsme se projektu EON "Malá energetická akademie" a získali řadu ocenění a zajímavých cen.


V těchto letech proběhly tábory: "MASH" v režii Miniho a Lachtana, "Řím" Dandy a Tukana, "Hobit" Miniho a Tukana a "Harry Potter" Miniho a Dandy. V roce 2013 - 2014 jsme doslova nafoukli naši Tuláckou školku o desítky dětí, zatímco naši nejstarší Tuláci skoro všichni dosáhli věku nových instruktorů.


V roce 2014 se chopil vedení oddílu Mini, aby mu vlil nový elán a motivoval všechny Tuláky k chuti spojit svůj volný čas s dobrovolnictvím a s dětmi. Na pomoc mu přišli i noví instruktoři (Sloup, Vašek, Fanda, Nikitka) ze schůzky Medůzy, kteří se hned pustili do přípravy schůzek a výprav. Hned další rok se kolektiv vedoucích rozšířil o Nitu, Cvrčka a Denisku. Otevřeli jsme také novou schůzku Veverek. Oddíl se v těchto letech velmi omladil - jak u dětí, tak u vedoucích.


Po skoro pěti letech předal Mini post hlavního vedoucího Fandovi. Ten se ho s chutí ujal a od roku 2017 vede oddíl dál. Ze starších dětí (Cigi, Bertík, Míša, Bětka, Šimon, Mirča) se stali mladí instruktoři, kteří se hned začali podílet na vedení všech schůzek. V roce 2018 jsme, po delší odmlce, oganizovali Sraz PTO v Jedovnicích. O prázdninách téhož roku jsme zrekonstruovali hrací místnost v klubovně. V roce 2019 jsme registrovali celkem 75 členů a z toho 52 dětí.