34. PTO Tulák

Tulák je moderní volnočasový oddíl pro děti, který dává smysl jejich volnému času.
Jak si vybrat ten správný oddíl?
Začíná září a každý rodič přemýšlí, jak nejlépe naložit s volným časem svých dětí. Aby je to bavilo, aby se něco naučili, aby to bylo bezpečné a důvěryhodné, aby aktivity byly smysluplné.

V Tuláku jsme rádi, že se na nás s důvěrou obrací rodiče po mnoho let a samozřejmě, že vidíme úsměvy našich dětí a plníme jim jejich touhy po dobrodružství, hraní i poznávání, dáváme jim kamarádství, učíme je dobře žít a umět si poradit v každé situaci. Je toho tolik, že se to ani jednoduše nedá popsat☺ Náš oddíl je součástí velkého sdružení Pionýr, kde jsou tisíce dětí, pořádají se tisíce akcí i letních táborů a všichni vedoucí jsou kvalifikovaní pro svoji práci s dětmi. Mezi oddíly v našem okolí se dá orientovat např. na webu jihomoravského Pionýra http://jihomoravsky.pionyr.cz/rodice-a-deti/oddily nebo v databázi volnočasových aktivit http://www.kamchodit.cz/.
Rady o tom, jak oddíl vybrat, můžete pak najít na mnoha stránkách, z nich uvádíme např. povídání o dobrém oddílu http://pionyr.cz/rodice/dobry-oddil, nebo rady rodičům od České rady dětí a mládeže http://jihomoravsky.pionyr.cz/rodice-a-deti/rady-pro-rodice.
Každopádně naše rada je, že není nad zkušenost, dejte na doporučení svým přátel či známých a vyzkoušejte si vybraný oddíl, seznamte se s vedoucími a ptejte se svých děti, jak se měly a co dělaly☺

Devatero rad České rady dětí a mládeže pro rodiče při výběru mimoškolních aktivit …a jedna speciální navrch

1. Myslete na celkový rozvoj dětské osobnosti.
Receptů k tomu, aby děti byly šťastné a úspěšné, je spousta, ale málokteré vedou opravdu k výsledku. My doporučujeme – v souladu se zjištěními celé řady výzkumů – klást důraz na zvídavost, svědomitost, otevřenost, emocionální stabilitu a přátelskost.

2. Respektujte individualitu dítěte.
Rodič by měl dítě citlivě motivovat, ukazovat mu možnosti a cesty a tak v něm pěstovat zájem o danou aktivitu. Je rozhodně lepší mít zdravé normální dítě, než stresovaného, labilního génia.

3. Naslouchejte svému dítěti.
Naslouchejte svým dětem, třebaže jsou malé. Když je držíte za ruku, nespěchejte na ně, jděte jejich tempem, protože vás chtějí vyléčit ze spěchu. Nedávejte jim dárky, ale darujte se jim vy sami.

4. Zásadně důležitá je dobrá parta.
Dobří kamarádi jsou největším bohatstvím dítěte. A současně jsou nejspolehlivější prevencí proti možným ohrožením dítěte v dospívání. Snažte se poznat kamarády svých dětí a mít přehled o tom, co dělají ve volném čase.

5. Nechte své dítě užívat si dětství.
Dětem se stále zkracuje doba dětství. Nepřetěžujte proto své dítě a neorganizujte mu všechen volný čas. Ke správnému dětství patří i prostor pro vlastní nápady, jak volný čas využít.

6. Na prázdniny myslete s předstihem.
Celoroční činnost v oddíle, který znáte, je nejlepší vstupenkou na letní tábor i zárukou toho, že vaše dítě na něm bude šťastné.

7. Buďte dobře informovanými rodiči.
Oblast mimoškolních aktivit vašeho dítěte je natolik důležitou součástí jeho života, že vám stojí za to mít i tady dobrý přehled. Získávejte reference o sdruženích, oddílech či kroužcích ve svém okolí. Kontakty na sdružení dětí a mládeže najdete i na internetu. Celostátně je nejúplnější zdroj informací na www.crdm.cz.

8. Proměna zájmů dítěte je přirozená.
Je uměním výchovy najít „zlatou střední cestu“ mezi tím této nestálosti čelit a postupně zvyšovat schopnost dítěte ke stálosti, a mezi přetěžováním objektivních schopností dětí udržet delší dobu o něco zájem.

9. Spolupracujte s vedoucími svých dětí.
Zajímejte se o činnost oddílu, klubu, souboru či kroužku, poznejte dobře jejich vedoucí – budou časem vašimi nejlepšími spojenci při výchově vašich potomků.

10. Rodina je rodina.
Sdružení dětí a mládeže (ani střediska volného času se svými kroužky) nejsou místem, kde děti máte co nejčastěji „odkládat“. Rodinné zázemí a v něm prožité pěkné chvíle strávené s rodiči, sourozenci či prarodiči nemůže dítěti nahradit nic.
článek přidal

Petr Tukan Hloušek